Woda z ujęć własnych /studnie/ czy woda wodociągowa może być zanieczyszczona mechanicznie. W wodzie takiej często śa iły, gliny, piasek lub drobniejsze drobiny które należy zatrzymać na drodze filtracji mechanicznej

Do tego celu używane są filtry z wkładami mechanicznymy wymiennymi np. wkłądy włókninowe , piankowe , siatkowe. Występują one w różnych postaciach- wkładów walcowych , workowych lub kieszeniowych. Drugą odmianą są filtry z zasypowym materiałem filtracyjnym o dużej porowatośći które to złoża zatrzymują drobiny mechanicznych zanieczyszceń , tu mogąbyć filtry z płukanie współprądowym i wstęcznym . Są to urządzenia które mogą być regenerowane automatycznie lub ręcznie. W zalężności od potrzebstosujemy różnego mikronażu filtry tzn. o różnej gęstości filtracji.

Filtry mechaniczne stosuje się w celu ochrony centralnych stacji uzdatniania wody oraz instalacji wodociągowych.

Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego wkładu filtracyjnego oraz działania mikroporów dane zanieczyszczenia nie mają możliwości przedostania się do instalacji.

Filtry mechaniczne montuje się bezpośrednio na głownym zasilanuw celu ochrony całej instalacji i urządzeń pracujących z wodą.

 • aquafilter
 • clack
 • erie water treatment
 • cintropur
 • ecowater
 • general eletric
 • honeywell
 • oxy low
 • supreme
 • water quality associacion
 • vontron
 • viessmann
 • tapworks
 • sterilight