Firma Handlowo Usługowa  TKK  Tomasz Krański

ul. Tyniecka 5/1
30-319 Kraków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.tkkwoda.pl

12 267-83-48
+48 601-332-133 

NIP: 944 135 62 45
REGON: 357215824

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że
(1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu działalności gospodarczej, NIP oraz adresu e-mail wskazanego jako właściwy do przesyłania faktur w formie elektronicznej, jest firma TKK będąca wystawcą oferty i faktury (wskazana w nagłówku oferty, faktury), zwana dalej Administratorem
(2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia oferty zgodnie z zapytaniem, wystawiania, przesyłania faktur, w tym faktur w formie elektronicznej, jak również do celów archiwizacyjnych oraz kontrolnych;
(3) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „RODO”, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
(4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz upoważnione organy kontrolne;
(5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
(6) w zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
(7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
(8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, co oznacza, że zapewnienia zgodności dokumentowania transakcji handlowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, w przypadku niepodania lub odmowy podania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane z CEIDG;
(9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym do celów profilowania

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 • aquafilter
 • clack
 • erie water treatment
 • cintropur
 • ecowater
 • general eletric
 • honeywell
 • oxy low
 • supreme
 • water quality associacion
 • vontron
 • viessmann
 • tapworks
 • sterilight